Bordtennisregler

Bordtennisregler

2.1 Bordet

2.1.1 Bordets overflade, kaldet spillefladen, skal være rektangulær, 2,74 meter lang og 1,525 m bred, og skal ligge vandret i en højde af 76 cm over gulvet.

2.1.2 Spillefladen omfatter ikke bordpladens lodrette side og endeflader.

2.1.3 Spillefladen må bestå af et hvilket som helst materiale, som skal give et ensartet opspring på ca. 23 cm, når en standard bold falder mod denne fra en højde på 30 cm.

2.1.4 Spillefladen skal være ensartet mørkfarvet og mat og med en hvid sidelinje på 2 cm langs hver bordside på 2,74 m og med en hvid endelinje på 2 cm langs hver bordende på 1,525 m.

2.1.5 Spillefladen skal være delt i to lige store bordhalvdele af et lodret net, som placeres parallelt med endelinjerne og som skal dække begge bordhalvdeles bredde.

2.1.6 Til doubler skal hver bordhalvdel deles i to lige store halvdele af en hvid midterlinie 3 mm bred som løber parallelt med sidelinierne. Midterlinjen skal betragtes som en del af hver bordhalvdels højre side.

2.2 Netudstyret

2.2.1 Netudstyret består af nettet, ophængning og netstolper inklusive fastgørelsesudstyr til bordet.

2.2.2 Nettet skal være ophængt i en snor, som i hver ende skal være fastgjort til en lodret stolpe

på 15,25 cm. Hver stolpes yderside skal være 15,25 cm uden for sidelinien.

2.2.3 Nettets øverste kant skal i hele sin længde være 15,25 cm over spillefladen.

2.2.4 Nettets underste kant skal i hele sin længde slutte så tæt som muligt til spillefladen, og nettets ender skal slutte tæt som muligt til netstolperne.

2.3 Bolden

2.3.1 Bolden skal være kuglerund med en diameter på 40 mm.

2.3.2 Bolden skal veje 2,7 gram.

2.3.3 Bolden skal være lavet af celluloid eller lignende plastisk materiale, og skal være hvid eller orange samt mat.

2.4 Battet

2.4.1 Battet må have en hvilken som helst størrelse, form og vægt, men bladet skal være ensartet og stift.

2.4.2 Mindst 85 % af bladet målt i tykkelse skal være af naturtræ; et klæbrigt lag i bladet må være forstærket med fibre, såsom carbonfibre, glasfibre eller komprimeret papir, men må ikke være tykkere end 7,5 % af den totale tykkelse eller 0,35 mm mindste mål gælder.

2.4.3 En side af bladet der benyttes til at slå til bolden, skal være belagt med enten ordinært pimple gummi med knopperne udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på max. 2,0 mm eller sandwich gummi med knopperne indad eller udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på max. 4,0 mm.

2.4.3.1 ORDINÆRT PIMPLE GUMMI er et enkelt lag af uporøst gummi, ægte eller syntetisk, med knopper jævnt fordelt på overfladen i et antal af mindst 10 og højst 30 pr. cm2.

2.4.3.2 Sandwich gummi er et enkelt lag af porøst gummi dækket med en enkelt ydre belægning af ordinært pimple gummi, hvor pimple gummiet højst må være 2,0 mm tykt.

2.4.4 Belægningen skal dække bladet overalt og må ikke gå udenfor bladets område, bortset fra at området nær skaftet hvor fingrene placeres må være uden belægning eller dækket med et hvilket som helst andet materiale.

2.4.5 Bladet, ethvert lag i bladet samt enhver belægning og klæbestof på en side som benyttes til at slå til bolden skal være sammenhængende og af ensartet tykkelse.

2.4.6 Den synlige overflade af enhver batside, med eller uden belægning, skal være mat og klar rød på den ene overflade og mat og sort på den anden overflade.

2.4.7 Belægningen må kun anvendes uden nogen form for fysisk, kemisk eller anden behandling.

2.4.7.1 Mindre afvigelser fra ensartet dækning eller ensartet farve på grund af tilfældig beskadigelse eller brug kan tillades, forudsat at overfladens karakter ikke ændres væsentligt.

2.4.8 Før kampens start og hver gang en spiller skifter bat i en kamp, skal han vise modstanderen og dommeren det nye bat, og skal tillade dem at undersøge dette.

2.5 Definitioner

2.5.1 Et RALLY er den periode, hvor bolden er i spil.

2.5.2 Bolden er I SPIL fra det sidste øjeblik, hvor den ligger stille i håndfladen, før den med fuldt overlæg kastes op som en serv og indtil et rallyet er afsluttet som ombold eller point¬givende.

2.5.3 En OMBOLD er et rally hvor resultatet ikke tæller.

2.5.4 Et POINT er et rally hvor resultatet tæller.

2.5.5 BATHÅNDEN er den hånd, som holder battet.

2.5.6 Den FRIE HÅND er den hånd, som ikke holder battet, den FRIE ARM er den arm den frie hånd sidder på.

2.5.7 En spiller RAMMER bolden, hvis han rammer den i spil med sit bat der holdes i hånden eller med sin bathånd nedenfor håndleddet.

2.5.8 En spiller OBSTRUERER bolden, hvis han eller noget han er iklædt eller bærer, rører bolden i spil, når den er over eller bevæger sig imod spillefladen uden at have ramt hans egen bordhalvdel efter at modstanderen sidst har ramt bolden.

2.5.9 En SERVER er den spiller, som skal ramme bolden først i et rally.

2.5.10 En MODTAGER er den spiller, som skal ramme bolden som den anden i et rally.

2.5.11 En DOMMER er den person, som er udpeget til at styre en kamp.

2.5.12 En ASSISTERENDE DOMMER er den person, som er udpeget til at assisterer dommeren med visse afgørelser.

2.5.13 Alt en spiller er IKLÆDT eller BÆRER, omfatter en hvilken som helst ting, som han er iklædt eller bærer fra starten af et rally, bortset fra bolden.

2.5.14 Bolden skal betragtes som have passeret OVER ELLER UDEN OM nettet, hvis den passerer hvor som helst, bortset fra mellem net og netstolper samt mellem net og spillefladen.

2.5.15 ENDELINIEN skal betragtes som ubegrænset forlænget i begge retninger.

2.6 Serven

2.6.1 Serven skal påbegyndes med at bolden hviler frit i serverens frie hånds åbne hånd¬flade, som holdes stille.

2.6.2 Serveren skal derefter kaste bolden næsten lodret opad uden at tilføre spin, så den løfter sig mindst 16 cm fra den frie hånds åbne håndflade og derefter falder uden at ramme noget indtil den bliver slået til.

2.6.3 Når bolden er for nedadgående, skal serveren ramme den, således at den først rører hans bordhalvdel og derefter, idet den passerer over eller uden om nettet, direkte rammer modtagerens bordhalvdel. I double skal bolden først ramme serverens højre bordhalvdel og derefter modtagerens højre bordhalvdel.

2.6.4 Fra servens begyndelse og indtil den bliver slået til, skal bolden være over bordfladens niveau og bag serverens endelinje og den må ikke være skjult for modtageren af serveren eller hans doublemakker eller af noget de er iklædt eller bærer.

2.6.5 Så snart bolden er kastet opad, skal serverens frie arm og hånd fjernes fra området mellem bolden og nettet.

Området mellem bolden og nettet skal fastlægges som værende mellem bolden, nettet og nettes uendelige forlængelse i højden.

2.6.6 Det er spillerens ansvar at serve således, at dommeren eller den assisterende dommer er overbevist om, at spilleren opfylder kravene i reglerne, og begge må afgøre at serven ikke er lovlig.

2.6.6.1 Hvis dommeren eller den assisterende dommer ikke er sikker på at serven er lovlig, kan han første gang det sker i en match, afgøre bolden som en ombold og advare spilleren herom, men enhver efterfølgende serv, fra enten den samme spiller eller hans doublemakker, som ikke er klart lovlig skal anses for at være ulovligt udført.

2.6.7 Undtagelsesvis kan der ses bort fra kravene til en korrekt serv, hvis dommeren er overbevist om at overholdelse heraf forhindres af et fysisk handicap.

2.7 Returneringen

2.7.1 Bolden, skal efter en serv eller en returnering rammes sådan, at den passerer over eller uden om netudstyret og rammer modstanderens bordhalvdel, enten direkte eller efter at have rørt netudstyret.

2.8 Spilleorden

2.8.1 I single skal serveren først udføre en serv, hvorefter modtageren skal udføre en returnering. Herefter skal server og modtager skiftevis udføre returneringer.

2.8.2. I double skal serveren først udføre en serv, hvorefter modtageren skal udføre en returnering, derefter skal serverens partner udføre en returnering, hvorefter modtagerens partner skal udføre en returnering. Herefter skal spillerne fortsætte med returneringer i den nævnte rækkefølge.

2.8.3 Hvis to spillere, som begge er kørestolsbrugere på grund af fysisk handicap spiller double sammen skal serveren først udføre en serv, modtageren skal derefter udføre en returnering, men derefter må en hvilken som helst af spillerne i det fysisk handicappede par udføre returen. Imidlertid må ingen del af en spilleres kørestol stikke ind over den imaginære forlængelse af bordets midterlinje. Hvis det sker skal dommeren tildele pointet til modstanderparret.

2.9 Ombold

2.9.1 Et rally skal afgøres som en ombold:

2.9.1.1 hvis bolden i en serv, passerer over eller uden om netudstyret og berører dette, forudsat serven i øvrigt er korrekt, eller at modstanderen eller dennes partner obstruerer bolden.

2.9.1.2 hvis der serves, når den modtagende spiller eller par ikke er klar, forudsat at hverken modtageren eller hans partner forsøger at ramme bolden.

2.9.1.3 hvis spilleren forhindres i at udføre en serv eller returnering eller i øvrigt i at overholde lovene på grund af forstyrrelser udenfor spillerens kontrol.

2.9.1.4 hvis spillet afbrydes af dommeren eller den assisterende dommer.

2.9.1.5 hvis en modtager er kørestolsbruger på grund af fysisk handicap og bolden i en serv, forudsat at serven i øvrigt er korrekt:

2.9.1.5.1 efter at have berørt modtagerens halvdel hopper tilbage mod nettet.

2.9.1.5.2 bliver liggende stille på modtagerens bordhalvdel.

2.9.1.5.3 i single forlader modtagerens bordhalvdel ud over sidelinjen efter at have rørt denne bordhalvdel,

2.9.2. Spillet kan afbrydes:

2.9.2.1 for at rette en fejl i serveorden, modtageorden eller forkert placering ved bordets ender.

2.9.2.2 for at igangsætte det hurtige afviklingssystem (2.15).

2.9.2.3 for at advare eller straffe en spiller eller rådgiver.

2.9.2.4 hvis spillet forstyrres af omstændigheder, som kan påvirke resultatet af et rally.

2.10 Et point

2.10.1 Med mindre rallyet er afgjort som en ombold scorer en spiller et point:

2.10.1.1 hvis hans modstander ikke gennemfører en korrekt serv.

2.10.1.2 hvis hans modstander ikke gennemfører en korrekt returnering.

2.10.1.3 hvis bolden, efter at han har udført en serv eller returnering, rammer andet end netudstyret før modstanderen rammer bolden.

2.10.1.4 hvis bolden passerer udover hans bordhalvdel eller udover endelinjen uden at have ramt hans spillehalvdel efter at være slået til af hans modstander.

2.10.1.5 hvis hans modstander obstruerer bolden.

2.10.1.6 hvis hans modstander med overlæg slår til bolden to gange i træk.

2.10.1.7 hvis hans modstander slår til bolden med en side af battet, hvis overflade ikke opfylder kravene i 2.4.3, 2.4.4 og 2.4.5.

2.10.1.8 hvis hans modstander eller noget andet denne er iklædt eller bærer, sætter spillefladen i bevægelse.

2.10.1.9. hvis hans modstander eller noget andet denne er iklædt eller bærer rører netudstyret.

2.10.1.10 hvis hans modstanders frie hånd rører ved spillefladen.

2.10.1.11 hvis en doublemodstander slår til bolden, når det ikke er hans tur i henhold til den etablerede opstilling som første server og første modtager.

2.10.1.12 som beskrevet under det hurtige afviklingssystem (2.15.2).

2.10.1.13 hvis begge spillere eller par bruger rullestol som følge af fysisk handicap og:

2.10.1.13.1 hans modstander ikke opretholder et minimum af kontakt med sædet eller puderne med bagsiden af låret, mens der slås til bolden.

2.10.1.13.2 hans modstander rører bordet med hvilken som helst hånd før der slås til bolden

2.10.1.13.3 hans modstanders fodstøtte eller for fod rører gulvet under spillet

2.10.1.14 som beskrevet i afsnit 2.8.3

2.11 Et sæt

2.11.1 Et sæt vindes af den spiller eller par, som først opnår 11 points, med mindre begge spillere eller par opnår 10 points, i hvilket tilfælde den spiller eller par, som først opnår 2 points mere end modstanderen, vinder sættet.

2.12 En kamp

2.12.1 En kamp spilles bedst af hvilket som helst antal ulige sæt.

2.13 Rækkefølge for serv, modtagning og ende

2.13.1 Retten til at vælge at serve, at modtage eller at vælge ende skal afgøres ved lodtrækning. Vinderen kan vælge at serve eller modtage først eller at starte i en bestemt ende.

2.13.2 Når en spiller/par har valgt at serve eller modtage først eller at starte ved i en bestemt ende, får den anden spiller/par det andet valg.

2.13.3 Efter hver 2 points, der er scoret, skal den spiller eller det par, der har modtaget, være server eller servepar. Serveskiftet fortsætter sådan, indtil sættet er slut, med mindre begge spillere eller par har opnået 10 points eller det hurtige afviklingssystem er taget i anvendelse, hvor den samme rækkefølge af server og modtager skal anvendes, men hvor der skiftes serv efter 1 point.

2.13.4 I ethvert sæt i en double vælger det par, som har retten til at serve først, hvilken spiller der server først. I første sæt beslutter det modtagende par, hvilken spiller der modtager først. I de følgende sæt gælder, at når det par, som har retten til at serve først, har valgt hvilken spiller, der server først, skal den første modtager være den spiller, som servede til serveren i det foregående sæt.

2.13.5 Ved hvert serveskift i doubler skal foregående modtager være server, og partnere til den foregående server skal være modtager.

2.13.6 Den spiller eller det par, der servede først i et sæt, skal begynde som modtager i næste sæt af kampen. I sidste mulige sæt i en double skal modtagerne bytte opstilling, når det første par opnår 5 points.

2.13.7 Den spiller eller det par, der starter i én ende i en match skal starte i den anden ende i matchens næste sæt. I sidste mulige sæt af en kamp bytter spillerne eller parret ende, når en spiller eller et par har opnået 5 points.

2.14 Forkert server, modtager eller ende

2.14.1 Hvis en spiller server eller modtager, når det ikke er hans tur, skal spillet afbrydes af dommeren så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den spiller som server respektive modtager, som ved den aktuelle pointstilling skulle serve eller modtage i henhold til den spillerækkefølge, der var fastsat ved kampens begyndel¬se, og i doubler til den serverækkefølge, valgt af det par, som har retten til at serve først i det sæt, hvor fejlen opdages.

2.14.2 Hvis spillerne ikke har byttet ende, da de skulle have gjort det, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den stilling, som er opnået, og med spillerne på den plads, som de skulle have indtaget i henhold til opstillingen ved kampens start.

2.14.3 Under alle omstændigheder skal alle points, opnået før fejlen blev opdaget, tælle.

2.15 Det hurtige afviklingssystem

2.15.1 Medmindre det er omfattet af bestemmelsen i 2.15.2 skal det hurtige afviklingssystem sættes i gang, efter 10 minutters spil i et sæt eller på et hvilket som helst tidspunkt, hvis begge spillere eller par anmoder om dette.

2.15.2 Det hurtige afviklingssystem skal ikke sættes i gang såfremt der i det pågældende sæt er scoret 18 points.

2.15.3 Hvis bolden er i spil, når tidsgrænsen nås, skal spillet afbrydes af dommeren og genoptages ved serv udført af den spiller, der servede i det rally, som blev afbrudt. Hvis bolden ikke er i spil når det hurtige afviklingssystem skal sættes i gang, skal spillet genoptages ved serv udført af modtageren i det foregående rally.

2.15.4 Derefter server hver spiller skiftevis for 1 point indtil sættets afslutning, og hvis den modtagende spiller eller modtagende par foretager 13 korrekte returneringer, scorer modtageren 1 point.

2.15.5 Anvendelsen af det hurtige afviklingssystem ændrer ikke på rækkefølgen afr server og modtager, således som dette er defineret i afsnit 2.13.6

2.15.6 Hvis det hurtige afviklingssystem er taget i anvendelse, skal matchen afvikles ifølge dette system indtil matchen er slut..

.

Morten 30.03.2022 08:32

er det et tapt point, hvis man rammer bolden på en returnering før den har ramt min ejen halvdel. tak for hjælp på forhånd

Bente 09.03.2022 06:51

det er tabt point

Mikael 08.03.2022 14:19

Er der ombold eller tabt point, hvis man ikke rammer bolden, når man server?

Bente 19.12.2021 12:31

den skal ramme ens bordhalvdel før man må slå til bolden.

Ole 18.12.2021 21:59

Må jeg returnere bolden hvis ikke den har ramt min halvdel? (mener ikke i serven men i løbet af spillet)

Eskild 28.07.2021 15:57

Hvids bolden rammer mit bat uden den har ramt bordet og mit bat er bag bordet

Ancher Ledestjerne 22.02.2021 12:01

Hvad betyder sidelinjen på et bordtennisbord.
Hvad er reglen hvis bolden i spil rammer modstanderens.halvdel ude på kanten så den ryger væk

Bente Mohrbutter 28.02.2021 17:01

spørgsmål 2: Hvis du rammer kanten af bordet på modstanders halvdel og han ikke kan sende bolden retur så vinder du pointet

Bente Mohrbutter 28.02.2021 17:00

spøærgsmål1: Linien bruges i double.Her skal man serve fra højre og så skråt, hvis du server lige ned i doublen taber du pointet.

Lars Dall 17.10.2018 17:42

Hvis spiller A ikke rammer spiller B’s bordhalvdel, må spiller B så standse bolden med bat/hånd, såfremt dette sker UDEN FOR bordet?

Mvh. Lars

BENTE 30.06.2021 11:00

Ja det må den gerne

Bente 23.07.2017 13:29

nu gør de i hvert fald

Rasmus 20.07.2017 19:17

passer reglerne ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Cornel Trøstrup Dica 07.07.2017 08:15

Kan modstander komme og ramme bolten med bat over nettet?

Bente 23.07.2017 15:49

ja det kan man godt, såfremt den har ramt den anden halvdel først

Ole 10.05.2017 07:14

Hvor meget af kanten af bordet tæller med når man spiller

Bente 08.01.2017 13:38

ja det er rigtigt.
Serveren står til højre og server til hans vestre side på modsatte side

Henning Busk 07.01.2017 09:25

Server man altid fra højre halvdel mod venstre halvdel i double?

Bente 20.12.2016 08:40

ja, det må man godt

Theodor 18.12.2016 18:48

Må man godt serve ud over sidelinjen? Har en lille diskutioner med en ven.

nikolas 17.02.2016 08:20

rigtig god hjemme side tak for hjælpen.

Nyeste kommentarer

03.11 | 07:02

helt OK

02.11 | 20:23

Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...

02.11 | 13:01

ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst

01.11 | 15:37

Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel