Generalforsamling den 28. marts 2023

Generalforsamling den 28. marts 2023

Referat fra Fårevejle Bordtennis Klubs ordinære generalforsamling den 28. marts 2023 på Fårevejle Skole.

Som dirigent valgtes Lisbeth Larsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 6 fremmødte, og det blev konstateret, at de alle havde stemmeret.

Herefter aflagde formanden, Peter Jørgensen, nedenstående beretning, som godkendtes uden bemærkninger:


"Så er endnu en sæson ved at lakke mod enden.


Vi har i lighed med tidligere sæsoner haft træning tirsdag og torsdag.

Vi har haft 3 trænere, som har haft holdene på skift.

Der har været plads til flere spillere på begge hold.


I denne sæson har vi desværre ikke haft nogen turneringshold, da vi kun havde 2-3 spillere, som havde udtrykt ønske om at spille på hold.


Vi har heller ikke haft nogen til stævner i år, men satser på det til næste sæson.


I løbet af april vil vi gå over til sommertræning, som kommer til at løbe frem til slutjuni.


En tak skal lyde til resten af bestyrelsen, trænere samt andre, for jeres hjælp og indsats for denne sæson som er gået. "


Under Punktet ”Forelæggelse af det reviderede regnskab" gennemgik kassereren, Lars Lilleøre, det reviderede regnskab, som var fremsendt til generalforsamlingen uden bemærkninger fra revisorerne.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 10.921,72 . Herefter blev regnskabet godkendt.


Der var ingen indkomne forslag.


Herefter blev der godkendt uændrede kontingenter: årskontingent kr. 450 for ungdom og kr. 500 for senior, kr. 300 for 60+ og halvt kontingent efter jul. Hvis ndmelding sker efter 1. marts betales kr. 50,- i kontingent for træning. Man kan så også godt deltage i klubmesterskaber. Hvis man også vil deltage i andre stævner betales 1/2 kontingent.På valg til bestyrelsen var:


Formanden,Peter Jørgensen, som genvalgtes.


Bestyrelsesmedlem, Anne S.Lund, som genvalgtes.

(Lars Lilleøre, Bente Mohrbutter og Anders S. Pedersen: på valg i lige år).


Som 2. bilagskontrollant genvalgtes Jan Kristensen, på valg i ulige år.

(1. bilagskontrollant Gitte Thiemke, på valg i lige år. )


Endelig genvalgtes: Som bilagskontrollantsuppleant: Lisbeth Larsen.


Intet under punktet ”Eventuelt”.


Referent:

Bente Mohrbutter.


Dirigent.
LisbethLarsen.Nyeste kommentarer

03.11 | 07:02

helt OK

02.11 | 20:23

Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...

02.11 | 13:01

ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst

01.11 | 15:37

Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel