Generalforsamling den 28. marts 2022

Generalforsamling den 28. marts 2022

Referat fra Fårevejle Bordtennis Klubs ordinære generalforsamling den 28. marts 2022 på Fårevejle Skole.

Som dirigent valgtes Lisbeth Larsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 5 fremmødte, og det blev konstateret, at de alle havde stemmeret.

Herefter aflagde formanden, Peter Jørgensen, nedenstående beretning, som godkendtes uden bemærkninger:

”Denne sæson har også været præget af Coronaens tegn. Ikke alle vores medlemmer er kommet tilbage efter Corona.

Vi har haft træning 2 dage om ugen i denne sæson. Tirsdag og torsdag.

Torsdagsholdet har været godt besat hele sæsonen og her til sidst var der ikke plads til flere nye. Tirsdags holdet har ikke været så godt besat, her kunne der godt havde været flere medlemmer.

Positivt er det at vi har fået flere nye unge spillere – hvorimod vi har mistet flere af seniorerne.

I denne sæson har vi desværre ikke haft nogen turneringshold, da vi kun havde 3 spillere til et 4 mands hold og 2 spillere til et 3 mands hold. Der var for stor forskel på spillerne til at vi kunne slå dem sammen til et hold.

Desværre har vi hellere ikke haft nogen spillere ude at spille stævner.

Af interne stævner har vi heller ikke haft nogen, men vi slutter af med Joker turnering på sidste træningsdag torsdag d.07. april.

Efter påske starter vi op igen med sommertræning, som kommer til at løbe frem til slut juni.

En tak skal lyde til resten af bestyrelsen, trænere samt andre, for jeres hjælp og indsats for denne sæson som er gået.

Under Punktet ”Forelæggelse af det reviderede regnskab” gennemgik kassereren, Lars Lilleøre, det reviderede regnskab, som var fremsendt til generalforsamlingen uden bemærkninger fra revisorerne.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 9207.44. Herefter blev regnskabet godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Herefter blev der godkendt uændrede kontingenter: Årskontingent kr. 450 for ungdom og kr. 500 for senior, kr. 300 for 60+ og halvt kontingent efter jul. Hvis indmelding sker efter 1. marts betales kr. 50,- i kontingent for træning. Man kan så også godt deltage i klubmesterskaber. Hvis man også vil deltage i andre stævner betales 1/2 kontingent.

På valg til bestyrelsen var:

Kasserer, Lars Lilleøre, som genvalgtes.

Sekretær, Bente Mohrbutter, som genvalgtes.

Bestyrelsesmedlem, Anders Sjelborg Pedersen, som genvalgtes.

Som 1. bilagskontrollant genvalgtes: Gitte Thiemke, på valg i lige år.

(2. bilagskontrollant Jan Kristensen er på valg i ulige år).

Endelig genvalgtes: Som bilagskontrollantsuppleant: Lisbeth Larsen

Intet under punktet ”Eventuelt”.

Referent:

Bente Mohrbutter.

Dirigent.
Lisbeth Larsen.

Nyeste kommentarer

03.11 | 07:02

helt OK

02.11 | 20:23

Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...

02.11 | 13:01

ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst

01.11 | 15:37

Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel